Ana Štajdohar je predstavila svoju novu pesmu “Toplo hladno” u emisiji Veče kod Ivana Ivanovića. Koreografiju za ovaj nastup radile su Staša Stanković i Jelena Bulatović, a plesale su članice PRO tima Natalija Đikanović i Bojana Rendulić (emisija No. 452, 41. minut)