Jubilarna 20. Beogradska rolerijada Plus izmamila je i veliki broj Densfektorijevića na beogradske ulice i trgove. Na velikoj sceni ispred Narodnog muzeja u Beogradu predstavili smo koreografije iz prethodne sezone, kao i deo materijala koji smo pripremili na plesnom kampu održanom u avgustu 2017. Takmičari na točkićima svih oblika i veličina zastajali su da pogledaju naše plesno umeće. Sezona je počela na najlepši mogući način.